LedCenter
 |  Sklep Online  |  Twój Koszyk  |  Rejestracja  |  Regulamin Sklepu  |  Filmy  |  Pytania i Odpowiedzi  |  O Firmie  |  Kontakt  | 
O Firmie
 

UWAGA URLOP!

W terminie 23.07.2018 - 3.08.2018 zespó? sklepu LedCenter przebywa na urlopie. Wszelkie zapytania i zamówienia b?d? realizowane od 6.08.2018.

Za utrudnienia  przepraszamy.Witamy na stronie firmy LEDCENTER!

 

            W naszej firmie pracuj? rzetelni specjali?ci posiadaj?cy wieloletnie do?wiadczenie w bran?y o?wietlenia ledowego, zdobyte w kraju i za granic?.

Swoim Klientom oferujemy fachow? i kompleksow? obs?ug?, polegaj?c? nie tylko na sprzeda?y produkt?w, ale tak?e na doradztwie oraz opracowywaniu projekt?w na zam?wienie i ich realizacji.    

           Wykorzystuj?c dynamiczny rozw?j bran?y LED stale poszerzamy posiadany asortyment. Ca?o?? asortymentu mo?ecie Pa?stwo obejrze? i zakupi? w naszym sklepie internetowym.

           Serdecznie zapraszamy do wsp??pracy klient?w indywidualnych jak r?wnie? osoby zwi?zane z bran?a o?wietleniow? m.in. biura architektoniczne i projektowe, hurtownik?w i dystrybutor?w o?wietlenia, producent?w mebli. 
         Oferujemy szerok? gam? o?wietlenia ledowego, kt?re obecnie znajduje bardzo szerokie zastosowanie u?ytkowe w domach, mieszkaniach, biurach itp.
         Do niedawna LEDy charakteryzowa?y si? niskim poziomem jasno?ci ?wiecenia i dost?pne by?y tylko w kilku barwach. Ich zastosowanie ogranicza?o si? jedynie do funkcji sygnalizacyjnych w urz?dzeniach elektronicznych.
        Nowoczesne o?wietlenia LEDowe dysponuj? ju? o wiele wi?ksz? jasno?ci? emitowanego ?wiat?a, w kolorach: bia?ym ciep?ym, bia?ym zimnym, czerwonym, niebieskim, zielonym oraz RGB. Teraz znajdziesz je r?wnie? w naszych produktach o?wietleniowych!
      Bardzo du?? zalet? o?wietlenia LEDowego jest ich ekstremalnie niski pob?r energii i bardzo d?ugi czas ?wiecenia. LEDy s? odporne na wstrz?sy, nie nagrzewaj? si? i nie wymagaj? dodatkowej obs?ugi. O?wietlenie wyposa?one w LEDy ma zastosowanie g??wnie jako o?wietlenie orientacyjne i dekoracyjne.
  
Nasza firma swiadczy równiez uslugi ,pomoc osobom gluchoniemym

Twój koszyk jest pusty!
0,00 zł
Logowanie
Wpisz login (e-mail) i hasło!
Dział zamówień:
+48 506 190 880
Polecamy
 |  Sklep Online  |  Twój Koszyk  |  Rejestracja  |  Regulamin Sklepu  |  Filmy  |  Pytania i Odpowiedzi  |  O Firmie  |  Kontakt  | 
Wykorzystywanie tekstów oraz materiałów graficznych zawartych na stronie surowo wzbronione.
Copyright © 2008-2019 LedCenter, Korporacja Viktoria LTD Sp. z o.o.
Wykonanie strony: Brewka.pl